vii Rhestr mapiau. Map 1: Y newid rhwng Cyfrifiad a yn y ganran oedd yn gallu siarad Cymraeg, pawb 3 oed a throsodd.. Arweiniad ar gyfer arolygu canolfannau Cymraeg i oedolion Medi 1 Cyflwyniad Diben yr arweiniad hwn Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd yr arolygiaeth yn arolygu canolfannau Cymraeg i oedolion ar gyfer y cylch arolygu chwe blynedd o Cafodd ei adolygu yn ystod er mwyn paratoi ar gyfer ail hanner y cylch arolygu. The latest Tweets from UCAC (@AthrawonCymru). Undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf/Wales's own union for teachers and lecturers. Aberystwyth, CymruFollowers: K.

Athrawon cymraeg i oedolion

It's easier than ever to learn Welsh. Whether you want to learn online, attend an So why not begin to "Dysgu Cymraeg" now? The National Centre for Learning. Learn Welsh Cardiff - Dysgu Cymraeg Caerdydd - Cymraeg i Oedolion, Caerdydd / Welsh for Adults, Cardiff, CF10 3EU Cardiff - Rated based on 3 Reviews. Learn Welsh Glamorgan. ideasenweb.com Logo Dysgu Cymraeg Morgannwg. If you want to learn or improve your Welsh, we can help. With a range of courses. If you'd like to practice or improve your Welsh, or if you're looking for a beginners' course for a friend or relative, you're in the right place!. Find out more about our Welsh for the family courses. Practise · Welsh in the workplace. Using Welsh at work could open a world of opportunities. Welsh in the . The Welsh for Adults Consortia's Paper for the National Assembly for Wales. Teaching Welsh to Adults has the potential to transform the language situation in . Dysgu Bro Ceredigion Community Learning. Ceredigion Council crest. Ewch i'n gwefan Gymraeg · Please visit our English site.

Watch Now Athrawon Cymraeg I Oedolion

Gwenllian Willis yn siarad am y Cynllun Rhannwch eich Cymraeg,, time: 26:59
Tags: Alliance vs speed gaming dailymotion erGta san andreas main rar file, The basics of html pdf tutorial , Intel celeron quad core 2.0ghz passmark, Acid pro 7 keygen crack idm Cymraeg i oedolion yn sefydliadau cymhleth ac mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallant fynd ati i gyflawni rhagoriaeth yn yr agweddau amrywiol ar eu gwaith. Efallai fod canolfannau Cymraeg i oedolion eisoes yn defnyddio gwahanol fframweithiau hunanasesu yn ogystal â . Mae criw o athrawon o Lydaw wedi bod yn ymweld â Chymru i ddysgu mwy am y ffordd mae'r wlad yn dysgu Cymraeg i oedolion. Mae'r criw, sy'n rhan o sefydliad Mervent - corff sy'n gyfrifol am ddysgu Author: Owain Evans. The latest Tweets from UCAC (@AthrawonCymru). Undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf/Wales's own union for teachers and lecturers. Aberystwyth, CymruFollowers: K. Ar y tudalennau hyn ceir gwybodaeth am y cymwysterau a'r adnoddau y mae CBAC yn eu darparu yn benodol i faes dysgu Cymraeg i Oedolion. Cymwysterau. Mae CBAC yn darparu cyfres o gymwysterau i oedolion sy'n dysgu Cymraeg o'r enw Defnyddio'r Gymraeg. Mae'r gyfres yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos eu gallu yn y Gymraeg wrth siarad, gwrando, darllen. Arweiniad ar gyfer arolygu canolfannau Cymraeg i oedolion Medi 1 Cyflwyniad Diben yr arweiniad hwn Mae’r arweiniad hwn yn amlinellu’r ffordd y bydd yr arolygiaeth yn arolygu canolfannau Cymraeg i oedolion ar gyfer y cylch arolygu chwe blynedd o Cafodd ei adolygu yn ystod er mwyn paratoi ar gyfer ail hanner y cylch arolygu. vii Rhestr mapiau. Map 1: Y newid rhwng Cyfrifiad a yn y ganran oedd yn gallu siarad Cymraeg, pawb 3 oed a throsodd..

0 thoughts on “Athrawon cymraeg i oedolion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *